Kamenec

Text hesla

Kamenec — vodný tok vo vých. časti Slovenska, ľavostranný prítok Tople; dĺžka 21,4 km, rozloha povodia 112 km2. Pramení v Nízkych Beskydách na rozhraní Busova a Ondavskej vrchoviny v blízkosti hranice s Poľskom, tečie juž. smerom, na hornom toku meandruje, do Tople ústi v Bardejove.

Zverejnené v marci 2017.

Kamenec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenec