kamence

Text hesla

kamence — anorganické zlúčeniny, podvojné sírany všeobecného vzorca MIMIII(SO4)2 · 12H2O (MI = Na, K, Rb, Cs, NH4, Tl a i., MIII = Al, Ga, In, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co a i.). Sú rozpustné vo vode, kryštalizujú v kubickej sústave a vytvárajú veľké kryštály v tvare kocky alebo oktaédra. Obyčajne sú izomorfné (vytvárajú zmesové kryštály). Niektoré vznikajú v prírode pri rozklade sulfidov, najmä pyritu. Pripravujú sa kryštalizáciou z roztokov, ktoré obsahujú stechiometrické množstvá M2SO4 a M2(SO4)3. Používajú sa v rôznych oblastiach, napr. kamenec draselno-hlinitý KAl(SO4)2 · 12H2O v celulózovo-papierenskom priemysle, pri čistení vody a na prípravu iných hlinitých solí, KIMIII(SO4)2 · 12H2O (M = Cr, Fe) pri spracovaní koží.

Zverejnené v marci 2017.

Kamence [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamence