kamenár

Popis ilustrácie

Kamenár strakatý

Text hesla

kamenár, Arenaria — rod z triedy vtáky (Aves), čeľaď slukovité. Malé, pri vode žijúce druhy s kratším kužeľovitým zobákom a s krátkymi nohami bez plávacej blany. Vyskytujú sa na sev. pobreží vých. Európy a Ázie. Živia sa prevažne živočíšnou potravou, hniezdia na zemi v zóne tundry.

Patria sem dva druhy, 23 cm dlhý kamenár čiernohlavý (Arenaria melanocephala) s tmavohnedou hlavou, s prevažne čiernou vrchnou stranou tela s bielymi bodkami (mladým a dospelým vtákom v mimohniezdnom období chýbajú) a s bielym bruchom, za letu s nápadnou škvrnitou kresbou, a aj na Slovensku sa počas migrácie zvyčajne na bahnitých brehoch rybníkov a vodných nádrží vyskytujúci, 22 – 24 cm dlhý kamenár strakatý (Arenaria interpres) s orechovohnedou vrchnou stranou tela s černastými pásmi, bielym bruchom a čiernou páskou na hrudi, za letu s nápadnou podkovovitou čiernou škvrnou na chvoste a so širokými bielymi pásmi na krídlach.

Zverejnené v marci 2017.

Kamenár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenar