Kameňany

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kameňany — obec v okrese Revúca v Banskobystrickom kraji v doline Východného Turca na rozhraní Slovenského krasu a Revúckej vrchoviny, 243 m n. m.; 842 obyvateľov (2021). Územie je budované vápencami usadenými na kryštalických horninách, má pahorkatinný až vrchovinný reliéf, je čiastočne odlesnené, miestami sa uchovali dubové lesy.

Obec je písomne doložená v roku 1243 ako Kevy, Kuy, v rokoch 1320, 1321 Kwy, v roku 1332 Cuui, Cuvi, 1340 Kyui, 1359 Kwy, 1427 Kewni, Kwni, 1564 Khemeny, 1565 Kamenany, v rokoch 1571 – 73 Kewi, v roku 1773 Kövi, Kamenany, 1786 Köwi, Kamenani, 1808 Kövi, Kameňany, v rokoch 1863 – 1913 Kövi, v roku 1920 Kameňany.

Pôvodne patrila hradu Gemer, v roku 1243 ju získal rod Ákošovcov, ktorý sa v roku 1318 rozdelil na dve rodové línie, pánov zo Štítnika a pánov z Plešivca (Bubekovci). Od roku 1320 patrila pánom zo Štítnika, od poslednej tretiny 14. stor. Bubekovcom z Plešivca. V roku 1273 získala od zemepána početné výsady, mestom sa však nikdy nestala. V 30. rokoch 14. stor. je tam doložená existencia fary. V roku 1555 bola obec spustošená Turkami. V 16. stor. tam boli pece na výrobu železa. V 17. stor. patrila Séčiovcom, v 18. stor. Čákiovcom, v 19. stor. Koburgovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom oviec, liehovarníctvom, hrnčiarstvom, kožušníctvom, obchodovaním s cibuľou, s drevom i s drevenými a hrnčiarskymi výrobkami. V obci pôsobili evanjelický kňaz a spisovateľ Daniel Sinapius-Horčička (*1640, †1688), evanjelický kňaz, historik a spisovateľ Ján Ladislav Bartolomeides (*1787, †1862) a i. V jej katastri existovala v stredoveku osada Tvrdošovo (doložená 1427 ako Thordoso, v 16. stor. Thwardosovo), ktorá patrila hradu Rákoš (pôvodne Kameniansky hrad, doložený 1318 ako castrum Kuy, nachádzal sa v polohe Zámčok, dnes v chotári obce Rákoš).

Stavebné pamiatky: románsko-gotický evanjelický kostol (polovica 13. stor., prestavaný v 17. stor. v renesančnom a v 18. stor. v barokovom slohu, v interiéri zachované zvyšky gotickej freskovej výzdoby; klasicistická veža, začiatok 19. stor.) a klasicistická budova cirkevnej školy (90. roky 18. stor.).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 27. februára 2023.

Kameňany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenany