Kameňany

Text hesla

Kameňany — obec v okrese Revúca v Banskobystrickom kraji v doline Východného Turca na rozhraní Slovenského krasu a Revúckej vrchoviny, 243 m n. m.; 826 obyvateľov (2015). Pahorkatinné až vrchovinné čiastočne odlesnené územie, miestami sa uchovali dubové lesy.

Obec písomne doložená 1243 ako Kevy, Kuy, 1320, 1321 Kwy, 1332 Cuui, Cuvi, 1340 Kyui, 1359 Kwy, 1427 Kewni, Kwni, 1564 Khemeny, 1565 Kamenany, 1571 – 73 Kewi, 1773 Kövi, Kamenany, 1786 Köwi, Kamenani, 1808 Kövi, Kameňany, 1863 – 1913 Kövi, 1920 Kameňany.

Pôvodne patrila hradu Gemer, 1243 ju získal rod Ákošovcov, ktorý sa 1318 rozdelil na dve rodové línie, pánov zo Štítnika a pánov z Plešivca (Bubekovci). Od 1320 patrila pánom zo Štítnika, od poslednej tretiny 14. stor. Bubekovcom z Plešivca. R. 1273 získala od zemepána početné výsady, mestom sa však nikdy nestala. V 30. rokoch 14. stor. je tam doložená existencia fary. R. 1555 bola obec spustošená Turkami. V 16. stor. tam boli pece na výrobu železa. V 17. stor. patrila Séčiovcom, v 18. stor. Čákiovcom, v 19. stor. Koburgovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom oviec, liehovarníctvom, hrnčiarstvom, kožušníctvom, obchodovaním s cibuľou, s drevom i s drevenými a hrnčiarskymi výrobkami. V obci pôsobili evanjelický kňaz a spisovateľ D. Sinapius-Horčička, evanjelický kňaz, historik a spisovateľ Ján Ladislav Bartolomeides (*1787, †1862) a i. V jej katastri existovala v stredoveku osada Tvrdošovo (doložená 1427 ako Thordoso, v 16. stor. Thwardosovo), ktorá patrila hradu Rákoš (pôvodne Kameniansky hrad, doložený 1318 ako castrum Kuy, nachádzal sa v polohe Zámčok, dnes v chotári obce Rákoš).

Stavebné pamiatky: románsko-gotický evanjelický kostol (pol. 13. stor., prestavaný v 17. stor. v renesančnom a v 18. stor. v barokovom slohu, v interiéri zachované zvyšky gotickej freskovej výzdoby; klasicistická veža, začiatok 19. stor.) a klasicistická budova cirkevnej školy (90. roky 18. stor.).

Zverejnené v marci 2017.

Kameňany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenany