Kámen, František

Text hesla

Kámen, František, 14. 7. 1894 Mladotice, okres Plzeň-sever – 9. 11. 1971 Praha — český strojársky odborník. R. 1920 ukončil štúdium na Strojníckej fakulte ČVUT v Prahe, od 1923 pracoval v spoločnosti ČKD, 1946 – 48 riaditeľ ČKD v Prahe-Libni, 1948 – 50 vedúci sektora výstavby strojárskych závodov na Slovensku, Oblasť riaditeľstva pre strojárstvo, 1950 – 52 oblastný riaditeľ Kovprojektu. Zároveň 1938 – 60 absolvoval študijné cesty a pracovné pobyty v zahraničí (Rakúsko a Švajčiarsko). R. 1952 pôsobil na Slovenskej vysokej škole technickej (dnes STU) v Bratislave, 1952 – 57 na Vysokej škole technickej (dnes Technická univerzita) v Košiciach (1952 – 55 jej prvý rektor, zároveň 1952 – 54 vedúci Katedry všeobecného strojárstva na Fakulte ťažkého strojárstva). R. 1957 – 65 pôsobil na Vysokej škole strojníckej a textilnej v Liberci (1960 – 63 prodekan); 1953 prof. Zaoberal sa výskumom parných kotlov a spaľovacích zariadení, propagátor výstavby prvých teplární v Československu. Podieľal sa na výstavbe strojárskych závodov (ťažké strojárstvo) na Slovensku, kde sa zaslúžil o zavádzanie progresívnych technológií a strojov. Autor vysokoškolských učebníc Všeobecné strojníctvo (1953), Parné generátory (1954) a Potrubia (1955) i jedného patentovaného vynálezu.

Zverejnené v marci 2017.

Kámen, František [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamen-frantisek