Kamehamehovci

Popis ilustrácie

Pomník Kamehamehu I. (Veľkého) v Honolulu

Popis ilustrácie

Kamehameha IV.

Text hesla

Kamehamehovci (Kamehameha) — domorodá kráľovská dynastia vládnuca 1795 – 1872 na Havajských ostrovoch (→ Havaj, štát USA). Príslušníci:

Kamehameha I. (Veľký), okolo 1758 ostrov Havaj – 8. 5. 1819 Kailua (Kailua-Kona), ostrov Havaj — zakladateľ dynastie, havajský kráľ (1795 – 1819). Zvíťazil v bojoch (1790 – 95) o moc medzi vládcami jednotlivých Havajských ostrovov, ovládol tri najvýznamnejšie ostrovy Havaj, Maui a Oahu, vytvoril jednotnú ríšu a 1795 sa vyhlásil za jej kráľa, 1810 k nej pripojil aj ostrovy Kauai a Niihau. Prosperitu kráľovstva zabezpečil ovládnutím obchodu so santalovým drevom a daňovými opatreniami vzťahujúcimi sa na lode cudzích štátov v havajských prístavoch. Prijal niekoľko opatrení na zabezpečenie jednoty ríše aj po svojej smrti, napr. zjednotil právny a daňový systém a podporoval obchodné styky s Európou a USA;

Kamehameha II. (vlastným menom Liholiho), okolo 1797 Hilo, ostrov Havaj – 14. 7. 1824 Londýn — havajský kráľ (1819 – 24), najstarší syn Kamehamehu I., starší brat Kamehamehu III. Bol pomerne neskúsený, moc mala v rukách kráľovná Ka’ahumanu (*1768, †1832), vdova po Kamehamehovi I. Hoci sám nikdy nekonvertoval na kresťanstvo, počas jeho vlády prišli na Havajské ostrovy prví kresťanskí misionári. Uskutočnil štátne návštevy Brazílie a Spojeného kráľovstva (tam zomrel na infekčnú chorobu);

Kamehameha III. (vlastným menom Kauikeaouli), 11. 8. 1813 ostrov Havaj – 15. 12. 1854 Honolulu — havajský kráľ (1825 – 54), syn Kamehamehu I., mladší brat Kamehamehu II. Najdlhšie vládnuci monarcha v dejinách Havajských ostrovov (v prvých rokoch, do 1832, vládla v ríši regentka, kráľovná Ka’ahumanu). Jeho celoživotným úsilím bolo zachovať národné tradície v spojení s možnosťou modernizácie Havajských ostrovov na spôsob života západných krajín. R. 1840 sa zasadil o prijatie prvej a 1852 novej ústavy, ktorá liberalizovala právny a súdny systém. V medzinárodných vzťahoch sa opieral o bližšie spojenectvo so Spojeným kráľovstvom, ktoré bolo namierené proti vplyvu a prenikaniu Francúzska do oblasti Tichomoria;

Kamehameha IV. (vlastným menom Alexander Liholiho), 9. 2. 1834 Honolulu – 30. 11. 1863 tamže — havajský kráľ (1854 – 63), vnuk Kamehamehu I., synovec a adoptívny syn Kamehamehu III. Usiloval sa obmedziť narastajúci americký obchodný vplyv a obrátil sa na európske vlády s požiadavkou vytvoriť spojenectvo proti USA. Počas svojich diplomatických misií navštívil USA, Panamu, Spojené kráľovstvo a Francúzsko, s ktorým sa mu však nepodarilo uzavrieť zmluvu; na konci jeho života získavali USA na Havajských ostrovoch čoraz väčší vplyv. Venoval sa aj zdravotnej starostlivosti o domorodé obyvateľstvo, ktoré vo veľkej miere ohrozovali cudzincami zavlečené infekčné choroby (malomocenstvo) a vzrastajúci alkoholizmus. Od miestnych podnikateľov a bohatých obchodníkov získal finančnú podporu pre zdravotný program zameraný na vytvorenie siete verejných nemocníc a domovov pre seniorov. Počas jeho vlády bolo kráľovstvo rozšírené o viacero ďalších ostrovov v Tichom oceáne (Laysan, Palmyra, Lisianski, Sikaiana a i.);

Kamehameha V. (vlastným menom Lot Kapuaiwa), 11. 12. 1830 Honolulu – 11. 12. 1872 tamže — havajský kráľ (1863 – 72), posledný z dynastie Kamehamehovcov, vnuk Kamehamehu I., starší brat Kamehamehu IV. Vzdelaný a rešpektovaný panovník, 1864 presadil prijatie novej ústavy. Zomrel bezdetný bez určenia svojho nástupcu.

Zverejnené v marci 2017.

Kamehamehovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamehamehovci