Kamberdiaty, Mysost

Text hesla

Kamberdiaty, Mysost, aj Myšost, Mišost, rus. Misost Kamberdijev, 9. 6. 1909 Kardžyn, Sev. Osetsko – 5. 12. 1931 Vladikavkaz — osetský básnik. R. 1927 – 30 študoval literatúru na robotníckej fakulte v Moskve a zároveň publikoval básne v rôznych časopisoch. Po návrate do Vladikavkazu 1930 – 31 viedol literárnu rubriku novín Vlasť truda (Moc práce).

Patrí k zakladateľom osetskej poézie obdobia po Októbrovej revolúcii 1917. Okrem osetčiny, ktorú obohatil o nové básnické prvky, písal aj po rusky. Bol ovplyvnený ruskou poéziou vtedajšieho obdobia, najmä V. Majakovským. V básni Balada (Ballada) zachytil zápas za nový svet i za právo na život, v básni K Dzerasse (Nystuan Dzerassæmæ) kritizoval súdobé spoločenské prežitky (krvná pomsta, náboženské predsudky, nerovnoprávnosť žien a i.). Autor básnickej zbierky Radosť (Čin, 1931), spoluautor básnickej zbierky Píšťalka (Uadynz, 1927, s osetskými básnikmi I. Džanajtym, pseudonym Niger, a Konstantinom Soltijevičom Farnijevom, pseudonym Kosta Farnion, *1907, †1937). Zomrel v mladom veku na tuberkulózu.

Zverejnené v marci 2017.

Kamberdiaty, Mysost [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamberdiaty-mysost