Kamban

Text hesla

Kamban, 12. stor. — tamilský básnik a dramatik, súčasník čolovského kráľa Kulóttungu III. (vládol 1178 – 1218). Pochádzal z rodiny chrámového bubeníka v Múvalúre v juž. Indii, väčšinu života prežil v Tiruvalundúre a v Madure (dnes Madurai).

Autor diela Sedemdesiat strof o pluhu (Jérežubadu), ktoré je oslavou života a práce roľníka, a eposu Rámovo zostúpenie (Rámávataram), ktorý je jedným z najvýznamnejsích diel tamilskej literatúry. Epos vychádza zo sanskritskej Rámájany, podstatne sa však líši poňatím postáv i prostredia, kde sa odohráva dej (Kamban ich spracoval tak, aby ich priblížil Tamilom). Vyznačuje sa kultivovaným jazykom, bohatstvom básnických obrazov, dramatickosťou a majstrovským vykreslením ľudskej povahy.

Zverejnené v marci 2017.

Kamban [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamban