Kambalda

Text hesla

Kambalda — banské mesto v juhozáp. Austrálii v štáte Západná Austrália na juhozáp. okraji Veľkej Viktóriinej púšte 55 km juž. od banského mesta Kalgoorlie-Boulder na záp. brehu slaného jazera Lefroy; 2,6 tis. obyvateľov (2010). Ťažba niklu, v minulosti i zlata.

Založené 1897 neďaleko základne zlatokopov Red Hill po objavení náleziska zlata (1896). R. 1907 bola ťažba zlata ukončená, čo malo za následok vyľudnenie Kambaldy. Rozvíjať sa začala až po 1954, keď boli v jej blízkosti objavené ložiská niklovej rudy. R. 1969 – 75 vzniklo asi 4 km na západ od pôvodného mesta (Vých. Kambalda, Kambalda East) nové centrum – Záp. Kambalda (Kambalda West).

Zverejnené v marci 2017.

Kambalda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kambalda