kambala

Popis ilustrácie

Kambala trpasličia

Text hesla

kambala [fínsky > rus.] — zaužívaný slovenský názov asi päťdesiatich rodov (napr. Arnoglossus, Bothus, Lepidorhombus, Phrynorhombus, Psetta, Scophthalmus) z triedy lúčoplutvovce (Actinopterygii), rad platesotvaré (Pleuronectiformes). Ľavooké ryby (mladým jedincom sa pri prechode na bentický spôsob života presunie po 40 – 50 dňoch vývinu pravé oko na ľavú stranu hlavy) žijúce na dne morí a oceánov do hĺbky 100 m. Majú asymetrické sploštené telo, veľké, pod úroveň očí siahajúce ústa a dlhú chrbtovú plutvu začínajúcu sa pred horným okom; pohybujú sa, ležiac na pravej strane tela. Živia sa kôrovcami, lastúrnikmi a malými rybami žijúcimi pri morskom dne.

Patrí sem okolo 230 zvyčajne komerčne lovených a spracúvaných druhov, napr. 20 – 40 cm dlhé kambala trpasličia (Phrynorhombus regius) a kambala vakovitá (Bothus podas) a najcennejšia, asi 80 cm dlhá kambala veľká (Psetta maxima, starší názov Scophthalmus maximus), ktorá sa chová aj na farmách; farmový chov sa začal v 70. rokoch 20. stor. v Spojenom kráľovstve, neskôr sa rozšíril do Francúzska a Španielska, v súčasnosti je najväčším producentom kambál z farmového chovu Čína.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 12. februára 2018.

Kambala [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kambala