Kámasútra

Text hesla

Kámasútra — klasické indické literárne dielo zaoberajúce sa erotikou (Kámasútra = Príručka erotiky), pripisované M. Vátsjájanovi (asi 4. stor.). Patrí k základným textom šaktizmu (tantrizmu), v ktorej je sexuálna prax súčasťou cesty k poznaniu najvyššej skutočnosti. Je napísané v próze s početnými veršovanými vsuvkami a rozdelené do 7 kníh a 36 kapitol. Opisy polôh pri sexuálnom styku a praktické návody na dosiahnutie sexuálneho uspokojenia zachytené v druhej knihe (10 kapitol) sa neskôr stali námetom početných umeleckých zobrazení vo výtvarnom umení. V slovenčine vyšlo dielo pod názvom Kámasútra. Kniha staroindickej erotiky (1969, preklad E. Chmelová).

Zverejnené v marci 2017.

Kámasútra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamasutra