kamarila

Text hesla

kamarila [špan.] — pôvodne v Španielsku úzky okruh dvoranov blízkych Ferdinandovi VII., s ktorými kráľ konzultoval svoje politické rozhodnutia po návrate na trón 1814. Neskôr skupina osôb (zväčša tajná), ktorá má bez oficiálnych právomocí a bez zodpovednosti s tým súvisiacej rozhodujúci (ale nekontrolovateľný) vplyv na politiku osobnosti stojacej na čele štátu.

Zverejnené v marci 2017.

Kamarila [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamarila