Kamarhátí

Text hesla

Kamarhátí — mesto v severových. Indii v štáte Západné Bengálsko v aglomerácii Kalkaty v delte Gangy na rieke Huglí; 359-tis. obyvateľov (2010). Priemysel textilný (bavlnársky, spracovanie juty), gumársky, kožiarsky, cementársky; remeslá (hrnčiarstvo).

Zverejnené v marci 2017.

Kamarhátí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamarhati