Kamaranské ostrovy

Text hesla

Kamaranské ostrovy, arab. Kamarán — skupina koralových ostrovov v Červenom mori pri juž. pobreží Arabského polostrova patriacich Jemenu. Najväčším a jediným obývaným ostrovom je Kamarán (57 km2, okolo 2,2 tis. obyvateľov), nížinný ostrov s niekoľkými pahorkami na juhu (najvyšší bod Džabal Jaman, 24 m n. m.) a s jediným sídlom – mestečkom Kamarán na vých. pobreží. Rybolov. Ostrov má prístav a letisko. Turisticky vyhľadávaná oblasť.

Zverejnené v marci 2017.

Kamaranské ostrovy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamaranske-ostrovy