Kamakura

Popis ilustrácie

Kamakura

Popis ilustrácie

Socha Buddhu Amidu (Daibucu) v buddhistickom kláštore Kótokuin, Kamakura

Text hesla

Kamakura — mesto v Japonsku v strede vých. pobrežia ostrova Honšu v prefektúre Kanagawa v zálive Sagami (Tichý oceán) asi 50 km juhozáp. od Tokia; 172-tis. obyvateľov (2010). Automobilový priemysel, lodenice. Turistické a rekreačné stredisko, prímorské letovisko. Stredisko vyznávačov buddhizmu a šintoizmu.

Vzniklo v 8. stor. a pre svoju strategicky výhodnú polohu sa zakrátko stalo dôležitým vojenským sídlom, 1192 – 1333 (v období Kamakura) aj sídlom vojenskej vlády, šógunátu. Od 13. stor. významné japonské buddhistické centrum založené podľa čínskeho vzoru, nachádzalo sa tam päť hlavných zen-buddhistických kláštorov. Koncom japonského stredoveku význam Kamakury upadol. Mesto si vďaka prítomnosti mnohých buddhistických kláštorov zachovalo až do súčasnosti historický charakter, väčšina stavieb však bola deštruovaná počas zemetrasenia 1923, súčasné stavby sú replikami pôvodných.

Stavebné pamiatky: najstaršie buddhistické chrámy Sugimotodera (podľa tradície založený 734, prestavaný v 12. – 14. stor.) a Hasedera (Kaikózan Jišóin Hasedera, založený 736).

Päť hlavných zen-buddhistických chrámov a kláštorov z obdobia Kamakura (1185, resp. 1192 – 1333) a Muromači (1338 – 1573) súborne označovaných gozan (päť vrchov): Kenčódži, dodnes významné zen-buddhistické centrum (súbor viacerých budov, nádvorí a brán, postavený 1251 – 53, znovuvybudovaný 1331, prestavovaný a upravovaný v 14. – 17. stor., reštaurovaný po 1923; záhrada založená v 1. pol. 14. stor., nachádza sa tam množstvo významných umeleckých diel), Engakudži (okolo 1278 – 82, prestavovaný v 13. – 14. stor., rekonštruovaný v 17. – 18. stor., 1923 zničený zemetrasením, súčasné stavby sú novodobou rekonštrukciou), Džómjódži (založený 1188, prestavaný v 18. stor.), Džufukudži (založený okolo 1200, neskôr prestavovaný) a Džóčidži (založený 1283, znovuvystavaný po 1923).

Buddhistický kláštor Kótokuin s monumentálnou bronzovou sochou sediaceho Buddhu Amidu (jap. daibucu; pôvodne z dreva, vysvätená 1243, okolo 1252 odliata z bronzu, jeden zo symbolov Japonska, pôvodne sa socha nachádzala v drevenej svätyni, ktorá bola zničená pri cunami koncom 15. stor.).

Buddhistické chrámy Kómjódži (založený okolo 1243, prestavaný v 15. – 17. stor., rekonštruovaný v 19. stor.), Ankokurondži (založený 1274), Zuisendži (založený 1327, rozšírený v 2. pol. 14. stor., kamenná záhrada založená v 14. stor.), Rjúkódži (založený 1337) a Ófuna Kannon (založený 1929, s monumentálnou betónovou sochou bódhisattvu Kannona).

Bývalý ženský buddhistický kláštor Tókeidži (založený 1285); zen-buddhistický chrám a kláštor Meigecuin (založený 1386).

Šintoistické svätyne Tacumi (podľa tradície založená 801, neskôr prestavovaná), Curugaoka Hačiman-gú (pôvodne vybudovaná 1063, do Kamakury prenesená 1180, prestavaná po požiari 1191 a neskôr; vedie k nej hlavná obchodná mestská ulica nazývaná Wakamija Ódži vybudovaná 1182, ktorá má takmer 2 km a je doplnená viacerými monumentálnymi bránami torii), Zeniarai Benzaiten Ugafuku (založená okolo 1185), Sasuke Inari (obdobie založenia neznáme) a Egara (založená 1104); súbor hrobiek v umelo vytesaných jaskyniach nazývaných jagura (12. – 14. stor.).

Univerzita (kamakurská ženská univerzita, založená 1943), viaceré múzeá (napr. Kamakurské múzeum národných pokladov, založené 1928; Múzeum literatúry, založené 1985, sídli vo vile z 1936), botanická záhrada a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kamakura [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamakura-0