Káma

Popis ilustrácie

Boh lásky Káma, 18. stor.

Text hesla

Káma, aj Kámadéva — v indickej mytológii boh erotickej lásky. V hinduizme je Káma personifikáciou pôvodného védistického pojmu káma chápaného ako vesmírna túžba alebo tvorivý impulz (prameň alebo pôvod všetkých vecí), resp. v brahmanizme ako jeden zo štyroch základných cieľov človeka, pričom dodržiavanie správnej rovnováhy pri sledovaní prvých troch cieľov (káma – zmyslový pôžitok; dharma – náboženstvo a zákon; artha – fyzický blahobyt) vedie k dosiahnutiu štvrtého, hlavného cieľa mókše (k oslobodeniu duše a k spáse).

Káma býva zobrazovaný ako pekný mladý muž s dvoma až s ôsmimi rukami s lukom z cukrovej trstiny a so šípmi ozdobenými kvetmi. Je považovaný aj za pokušiteľa a ducha zla a v tejto podobe za náprotivok buddhistického démona Máru.

Zverejnené v marci 2017.

Káma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kama-0