Kalymnos

Text hesla

Kalymnos — ostrov patriaci Grécku v juhových. časti Egejského mora pri záp. pobreží Malej Ázie v ostrovnej skupine Dodekanéz medzi ostrovmi Kos a Léros; rozloha 109 km2, okolo 16-tis. obyvateľov, administratívne stredisko Pothia. Členité pobrežie s mnohými zálivmi, vrchovinný reliéf, maximálna výška 760 m n. m. Pestovanie citrusov. Kalymnos bol v minulosti centrom lovu a spracovania hubiek v Egejskom mori (na ostrove sú 3 múzeá dokumentujúce tieto činnosti, ktoré silno ovplyvnili i folklór územia), v súčasnosti vzrastajúci cestovný ruch; ostrov je skalolezeckým regiónom ponúkajúcim množstvo trás rôznej náročnosti. Letisko v blízkosti Pothie. V 20. stor. pokles počtu obyvateľov v dôsledku emigrácie najmä do USA a Austrálie (1925 mal ostrov okolo 24-tis. obyvateľov).

Zverejnené v marci 2017.

Kalymnos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalymnos