kalymat

Text hesla

kalymat [gr.], aj kalymna — v antickej sakrálnej architektúre krycia doska položená na kamenných mrežiach stropu ochodze chrámov (→ strotera). Každý kalymat kryje jeden otvor strotery. Bývajú odľahčené hlboko profilovanou kazetou, ktorá býva často zdobená rozetou.

Zverejnené v marci 2017.

Kalymat [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalymat