Kalvínske hlasy

Text hesla

Kalvínske hlasy — oficiálny tlačový orgán Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku vydávaný ako mesačník predsedníctvom jej synody v Komárne od januára 1930 v slovenčine a od júla 1951 (ako príloha slovenského vydania už od 1949) ako Kálvinista Szemle v maďarskej mutácii, od 1994 sa rozširuje výhradne cirkevnou distribúciou. Jedenkrát ročne obsahuje aj prílohu Sprievodca čitateľa Biblie.

Zverejnené v marci 2017.

Kalvínske hlasy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalvinske-hlasy