kalvily

Text hesla

kalvily [vl. m.] — súborné pomenovanie odrôd jabloní, ktorých plody majú chutnú a jemnú aromatickú dužinu, otvorené komôrky jadrovníka a mastnú šupku. Zo známych odrôd sem patria napr. zimné odrody Kalvil biely zimný a Kalvil aderslebenský, Kalvil červený jesenný a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kalvily [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalvily