kalužiak

Popis ilustrácie

Kalužiak červenonohý

Text hesla

kalužiak — jednotný názov rodov Actitis, Catoptrophorus a Tringa z triedy vtáky (Aves), čeľaď slukovité. Menšie až stredne veľké vtáky s dlhým štíhlym rovným alebo mierne dohora ohnutým ostrým zobákom a s dlhými, na brodenie bahnom prispôsobenými nohami s malou plávacou blanou medzi vonkajším a stredným prstom. Žijú v blízkosti tečúcich vôd a močarísk, živia sa prevažne vodným hmyzom. Hniezdia zvyčajne na zemi.

Patrí sem okolo 17 druhov vyskytujúcich sa na celom svete, na Slovensku napr. kalužiak červenonohý (Tringa totanus), kalužiak močiarny (Tringa glareola) a kalužiak perlavý (Tringa ochropus).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 13. februára 2018.

Kalužiak [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaluziak