Kalundborg

Popis ilustrácie

Kalundborg

Text hesla

Kalundborg — mesto v Dánsku na záp. brehu ostrova Sjælland v zálive Kalundborg Fjord (súčasť prielivu Veľký Belt) v regióne Sjælland, administratívne stredisko okresu (kommune) Kalundborg; 16-tis. obyvateľov (2010). Priemysel petrochemický (rafinérie ropy), energetický (najväčšia uhoľná elektráreň Dánska). Sídlo rozhlasového vysielača. Konečná stanica na železničnej trati z Roskilde, prístav (trajektové spojenie s mestom Århus).

Mesto vzniklo ako opevnené sídlo pravdepodobne okolo 1170, od 13. stor. dôležité obchodné, námorné a správne centrum, pravdepodobne od 1485 mesto. V 19. stor. sa urbanizovalo a v pol. 20. stor. sa stalo významným priemyselným centrom.

Stavebné pamiatky: Kostol Panny Márie (Vor Frue Kirke; tehlový s centrálnym pôdorysom gréckeho kríža s 5 oktogonálnymi vežami, pravdepodobne z 1. pol. 13. stor. alebo 1170 – 90, reštaurovaný v 2. pol. 19. – 1. pol. 20. stor.), ruiny hradu (14. stor., 1658 zničený Švédmi). Múzeum (1910).

Zverejnené v marci 2017.

Kalundborg [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalundborg