kalpionely

Text hesla

kalpionely [gr.], Calpionella — fosílne prvoky zo skupiny nálevníkov veľkého stratigrafického významu žijúce v druhohorách vo vrchnej jure a v spodnej kriede. V mediteránnej sedimentačnej oblasti sú ich veľmi malé kalcitové schránky zvončekového tvaru súčasťou kalpionelových vápencov.

Zverejnené v marci 2017.

Kalpionely [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalpionely