kalpionelový vápenec

Text hesla

kalpionelový vápenec — skrytokryštalický kalový vápenec, ktorý vznikal v druhohorách vo vrchnej jure a v spodnej kriede. Obsahuje kalpionely, ktoré sú charakteristické pre mediteránnu sedimentačnú oblasť v tom období. Niekedy sa označuje aj ako biancone alebo maiolica.

Zverejnené v marci 2017.

Kalpionelový vápenec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalpionelovy-vapenec