kalové čerpadlo

Text hesla

kalové čerpadlo — odstredivé jednostupňové čerpadlo slúžiace na čerpanie vodných suspenzií (kalov). Jeho obežné koleso má malý počet masívnych lopatiek a široké prietokové kanály. Na čerpanie abrazívnych suspenzií môžu mať kalové čerpadlá vložky z oteruvzdorných materiálov (keramické, z mangánovej ocele a i.). Kalové čerpadlá sa používajú v potravinárstve na dopravu kalných suspenzií, v baníctve na dopravu uhoľného kalu, v stavebníctve na hydraulickú dopravu bahna alebo štrkopieskov, ďalej na dopravu odpadových vôd ap.

Zverejnené v marci 2017.

Kalové čerpadlo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalove-cerpadlo