Kalonda

Text hesla

Kalonda — obec v okrese Lučenec v Banskobystrickom kraji v juž. časti Lučenskej kotliny na jej styku s Cerovou vrchovinou, 167 m n. m.; 214 obyvateľov, 36,5 % slovenskej, 55,1 % maďarskej národnosti (2015). Rovinné až vrchovinné odlesnené územie, len juhových. časť pokrýva les s prevahou agáta a duba.

Obec písomne doložená 1238, 1243 ako Kalanda, 1279 Kalanda, Kalenda, 1335 – 36, 1352 Kalanda, 1368 Feulkalanda, 1496 Kewzepkalonda, Eghazas Kalonda, 1571 – 73 Kallu, 1773, 1786, 1808, 1863 Kalonda.

Patrila Kalondovcom a Zechenovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. R. 1939 – 44 bola Kalonda pripojená k Maďarsku.

Rímskokatolícky Kostol sv. Imricha (klasicistický z 1854, prestavaný 1895, opravený v 2. pol. 20. stor., postavený na mieste staršieho, pravdepodobne gotického), v predsieni kostola neskorogotický epitaf Juraja Kalondu (1504); niekoľko zachovaných stavieb tradičnej ľudovej architektúry z 2. pol. 19. stor. (obytný dom a hospodárske stavby).

Zverejnené v marci 2017.

Kalonda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalonda