Kalonda

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kalonda — obec v okrese Lučenec v Banskobystrickom kraji v južnej časti Lučenskej kotliny na jej styku s Cerovou vrchovinou v blízkosti hranice s Maďarskom, 167 m n. m.; 198 obyvateľov, 44,4 % slovenskej, 53,0 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované treťohornými pieskovcami a sopečnými pyroklastikami, ktoré sú miestami prekryté sprašou a uloženinami Ipľa. Má rovinný až vrchovinný reliéf. Je odlesnené, len juhovýchodnú časť pokrýva les s prevahou agátu a duba.

Obec je písomne doložená v rokoch 1238, 1243 ako Kalanda, v roku 1279 Kalanda, Kalenda, v rokoch 1335 – 36, 1352 Kalanda, v roku 1368 Feulkalanda, 1496 Kewzepkalonda, Eghazas Kalonda, v rokoch 1571 – 73 Kallu, 1773, 1786, 1808, 1863 Kalonda.

Patrila Kalondovcom a Zechenovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V období 1939 – 44 bola Kalonda pripojená k Maďarsku.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Imricha (klasicistický z 1854, prestavaný 1895, opravený v 2. polovici 20. stor., postavený na mieste staršieho, pravdepodobne gotického), v predsieni kostola neskorogotický epitaf Juraja Kalondu (1504); niekoľko zachovaných stavieb tradičnej ľudovej architektúry z 2. polovice 19. stor. (obytný dom a hospodárske stavby).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 24. februára 2023.

Kalonda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalonda