kalojem

Text hesla

kalojem

1. aj bahník — priestor v najnižšie položenom mieste parného kotla na zachytávanie a odvádzanie usadeného kalu;

2. starší, v súčasnosti neplatný termín na označenie nádrže na uskladňovanie kalov (uskladňovacia nádrž) v čistiarni odpadových vôd.

Zverejnené v marci 2017.

Kalojem [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalojem