Kalnište

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kalnište — obec v okrese Svidník v Prešovskom kraji v Ondavskej vrchovine v doline Tople, 210 m n. m.; 513 obyvateľov (2021). Územie je budované pieskovcami a ílovcami paleogénneho flyšu, má pahorkatinný až vrchovinný reliéf, je čiastočne odlesnené, v severozápadnej časti je les s prevahou buka a hrabu.

Obec je písomne doložená v rokoch 1363, 1412, 1414, 1427, 1507, 1567, 1582, 1600 ako Kalnas, v roku 1773 Kálnas, Kalnas, Kalnisth, 1786 Kalnosch, Kalnischt, 1808 Kálnás, Kalnisstě, v rokoch 1863 – 1913 Kálnás, v roku 1920 Kalnište.

Pôvodne patrila zemanom z Chmeľova, od 1. polovice 15. stor. Kalnášiovcom. V roku 1412 sa v obci spomína mlyn, okolo rokov 1541 – 43 tam bol postavený rímskokatolícky kostol, v roku 1600 sú doložené farnosť a škola. V 17. stor. slúžil kostol evanjelikom, od roku 1713 znova katolíkom. V roku 1898 odkúpil Mikuláš Kolosy od Kalnášiovcov celý majetok. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol Ružencovej Panny Márie (1936, opravený a znovuvysvätený 1997), evanjelický kostol (90. roky 20. stor.), kaštieľ (pôvodne neskorobarokový z 1774), klasicistický náhrobok (1839).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 24. februára 2023.

Kalnište [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalniste