Kalniņš, Imants

Popis ilustrácie

Imants Kalniņš

Text hesla

Kalniņš [-niňš], Imants, 26. 5. 1941 Riga — lotyšský hudobný skladateľ. R. 1960 – 64 študoval kompozíciu a hudobnú teóriu na Lotyšskej hudobnej akadémii J. Vītolu v Rige. R. 1964 – 66 pôsobil ako pedagóg na strednej hudobnej škole, 1967 – 74 ako skladateľ v Hudobnodramatickom divadle v Liepāji. Od 1975 žije vo Vecpiebalge, kde sa 1976 – 82 každoročne konal hudobný festival venovaný jeho hudbe Imantove dni (Imantdienas), ktorý sa v období bývalého Sovietskeho zväzu stal symbolom protestu proti vládnej moci a bol zakázaný; 1995 obnovený.

Kalniņšova melodicky bohatá a žánrovo pestrá tvorba je syntézou klasických tradícií a kompozičných smerov hudby 20. stor., ako aj prvkov rockovej a džezovej hudby. K jeho prelomovým dielam sa zaraďujú prvá sovietska rocková opera Hej, vy tam! (Ei, jūs tur!, 1971), rocková Symfónia č. 4 (1973) a rockové oratórium Ako more, ako zem, ako nebo (Kā jūra, kā zeme, kā debess, 1984). Autor šiestich symfónií (1964, 1965, 1968, 1973, 1979, 2001), opier Tancoval som a spieval (Spēlēju, dancoju, 1977) a Ifigénia v Aulide (Ifigēnija Aulidā, 1982), operety Zo sladkastej fľaše (No saldenās pudeles, 1975), muzikálu Quo vadis, moja gitara (Quo vadis, mana ģitāra, 1976), oratórií, ako aj scénickej (Princ a bedár, Princis un ubaga zēns, 1968; Traja mušketieri, Trīs musketieri, 1970) a filmovej hudby a zborových, populárnych i rockových piesní. Nositeľ viacerých vyznamenaní.

Zverejnené v marci 2017.

Kalniņš, Imants [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalnins-imants