kalmia

Text hesla

kalmia, Kalmia — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď vresovcovité. Vždyzelené kry pochádzajúce zo Sev. Ameriky, pestované pre okrasné miskovité kvety. Patrí sem asi 8 druhov, napr. hustý rozkonárený, do 3 m vysoký ker kalmia širokolistá (Kalmia latifolia) s lesklými sýtozelenými vajcovitými listami a ružovými kvetmi. Nazvaný podľa fínskeho botanika Pehra (Pietari) Kalma (*1715, †1779).

Zverejnené v marci 2017.

Kalmia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalmia