kalmetizácia

Text hesla

kalmetizácia [vl. m.] — očkovanie proti tuberkulóze BCG vakcínou. Kalmetizácia bola prvýkrát uskutočnená 1921 vo Francúzsku, na Slovensku bola povinná u novorodencov 1953 – 2011. Nazvaná podľa A. L. Ch. Calmetta.

Zverejnené v marci 2017.

Kalmetizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalmetizacia