Kalmarsund

Text hesla

Kalmarsund — prieliv Baltského mora medzi vých. pobrežím Švédska a švédskym ostrovom Öland; dĺžka 130 km, šírka 5 – 25 km. Ponad prieliv je vybudovaný cestný most spájajúci mesto Kalmar na pevnine s mestom Färjestaden na ostrove (dobudovaný 1972, dĺžka 6 072 m).

Zverejnené v marci 2017.

Kalmarsund [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalmarsund