Kallisthenés

Text hesla

Kallisthenés, genitív Kallisthena, okolo 370 pred n. l. Olynthos (na polostrove Chalkidiki) – 327 pred n. l. Ázia — starogrécky historik, synovec a žiak Aristotela. Zúčastnil sa vojenskej výpravy Alexandra III. Veľkého do Ázie, dojmy z nej opísal v diele Alexandrove činy (Alexandru praxeis), obdobie 386 – 356 pred n. l. zachytil v Dejinách Grécka (Hellénika, 10 kníh); z obidvoch diel sa zachovali iba citáty. Kallisthenés odmietol Alexandrovi preukazovať pocty podľa orientálneho spôsobu (napr. proskynézu) a bol obvinený z účasti na tzv. sprisahaní pážat proti kráľovi, začo bol popravený. Román Život Alexandra Macedónskeho (Bios Alexandru tu Makedonos; v latinčine prepracovaný Iuliom Valeriom Polemiom ako Res gestae Alexandri Magni, 4. stor.), ktorý sa stal predlohou stredovekých Alexandreíd (→ Alexandreis) mu bol prisudzovaný neprávom, ich autor je označovaný ako tzv. Pseudokallisthenés.

Zverejnené v marci 2017.

Kallisthenés [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kallisthenes