Kallawayovia

Text hesla

Kallawayovia [-jo-], aj Qallawayovia, Callahuayovia — juhoamerický indiánsky kmeň zo stredozáp. Bolívie (provincia Bautista Saavedra v departemente La Paz) z horských oblastí Centrálnych Ánd (Cordillera Apolobamba a Cordillera Muñecas); asi 12-tis. (2010). Kallawayovia sú považovaní za priamych potomkov kultúr Tiahuanaco a Mollo a sú známi predovšetkým svojimi liečiteľskými schopnosťami založenými na používaní rastlinných (s viac ako 980 druhmi rastlín je ich botanický liekopis jedným z najbohatších na svete), živočíšnych a minerálnych produktov v spojení s rôznymi rituálmi (napr. tanec Qantu). Hovoria kečuánskym jazykom, udržali si však i tajný jazyk šamanov – kalliawayai (aj machchaj juyai). Ich kultúrne tradície (mýty, rituály, liečiteľské metódy a i.) boli 2008 zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO pod názvom Andská kozmovízia Kallawayov (The Andean Cosmovision of the Kallawaya).

Zverejnené v marci 2017.

Kallawayovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kallawayovia