kalkýš

Text hesla

kalkýš — sladké pečivo z naklíčeného pšeničného alebo ražného zrna známe najmä z juž. častí záp. Slovenska (nazývané aj kelkýš, keltýš). Tradičné jedlo s vysokou biologickou hodnotou pripravované v jarnom období, najmä v čase pôstu pred Veľkou nocou. Pripravovalo sa rôznymi spôsobmi, napr. vyklíčené zrno sa roztĺklo v mažiari na kašu, ktorá sa potom upiekla alebo sa v niektorých oblastiach zmiešala s múkou, cesto sa nechalo vykysnúť a upieklo sa. Inou formou prípravy bolo vymývanie naklíčeného roztlčeného zrna vo vode, kým nebola biela. Scedená voda sa zahustila múkou na kašu a tá sa upiekla. V niektorých lokalitách pretrvala príprava kalkýša až do súčasnosti. Hotový kalkýš chutí ako medovník.

Zverejnené v marci 2017.

Kalkýš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalkys