Kalivoda, Robert

Popis ilustrácie

Robert Kalivoda

Text hesla

Kalivoda, Robert, 1. 12. 1923 Praha – 6. 12. 1989 Nová Ves pod Pleší, okres Příbram — český filozof. R. 1945 – 49 študoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity, od 1954 pôsobil vo Filozofickom ústave ČSAV v Prahe; 1953 DrSc. Počas Pražskej jari vstúpil do politiky a predstavil model tzv. samosprávneho socializmu, po okupácii Československa vojskami štátov Varšavskej zmluvy bol profesionálne diskriminovaný a bola mu znemožnená akákoľvek verejná činnosť; 1970 musel opustiť Filozofický ústav ČSAV a až do svojho predčasného penzionovania (1974) pôsobil v Pedagogickom ústave ČSAV.

V práci Moderní duchovní skutečnost a marxismus (1968, preložená do viacerých jazykov) sa usiloval o syntézu marxizmu, psychoanalýzy a štrukturalizmu. Inšpirovaný českým surrealizmom vytvoril koncepciu tzv. nerepresívnej sublimácie, ktorá vychádzala z ľudskej prirodzenosti (antropologické konštanty) a spočívala v špecifickej dialektike sexu a hladu a v ich sublimáciách (Kalivoda korigoval jednostranné chápanie antropológie založenej len na predmetnej pracovnej aktivite človeka). V diele analyzuje aj pojem slobody a v súvislosti s ním definuje historickú úlohu marxizmu ako ideológie umožňujúcej naplno uplatniť tvorivý potenciál človeka. V práci Emancipace a utopie (1986) položil základy svojej emancipačnej antropológie, podľa ktorej cieľom utopického dejinného emancipačného zápasu nemá byť komunizmus, ale totálny humanizmus. Bol aj filozofickým interpretom husitstva napr. v prácach Husitská ideologie (1961) a Husitská epocha a J. A. Komenský (1992, zostavená z Kalivodovej pozostalosti).

Zverejnené v marci 2017.

Kalivoda, Robert [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalivoda-robert