kališník

Popis ilustrácie

Kališník hnedooranžový

Text hesla

kališník, Omphalotus — rod z kmeňa bazídiové huby (Basidiomycota), trieda Basidiomycetes, čeľaď čechračkovité. Patrí sem okolo 7 druhov, na Slovensku sa vyskytuje jediný druh kališník hnedooranžový (Omphalotus olearius) s trsmi veľkých lievikovitých hnedooranžových plodníc s oranžovými lupeňmi, ktoré sa zbiehajú na oranžový hlúbik; lupene čerstvých plodníc v tme fluoreskujú. Jedovatá saprotrofická huba rastúca v teplomilných dúbravách na pňoch alebo na báze kmeňov duba.

Zverejnené v marci 2017.

Kališník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalisnik