kališnica

Text hesla

kališnica, Gerronema — rod z kmeňa bazídiové huby (Basidiomycota), trieda Basidiomycetes, čeľaď čírovkovité; v starších botanických systémoch zaradený v rode kalichovka. Majú drobné až stredne veľké bledožlté alebo sivohnedé plodnice s hladkým lievikovitým radiálne vláknitým, 10 – 80 mm širokým klobúkom so zbiehavými lupeňmi.

Patrí sem okolo 10 druhov, na Slovensku sa vyskytuje jediný druh kališnica žltkastolupeňová (Gerronema strombodes) s výtrusmi citrónového tvaru a s neryhovaným okrajom klobúka. Všetky druhy rastú na odumierajúcom dreve ihličnatých stromov alebo v detrite.

Zverejnené v marci 2017.

Kališnica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalisnica