Kalir, Eleazar

Text hesla

Kalir, Eleazar, ? — židovský básnik, rabín. O jeho živote sa nezachovali takmer žiadne dôveryhodné údaje, žil približne medzi 2. a 11. stor., najpravdepodobnejšie koncom 6. stor. a začiatkom 7. stor. Tvorca synagogálnej poézie. Mnoho jeho básní (napr. modlitby za rosu a dážď) bolo zaradených do modlitbových knižiek na sviatočné dni. Ich štruktúra sa stala klasickou, básne písané jeho štýlom sa nazývajú podľa neho (kaliri). Kompletná zbierka jeho básní sa nezachovala. Pripisuje sa mu aj autorstvo niektorých modlitieb hošana.

Zverejnené v marci 2017.

Kalir, Eleazar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalir-eleazar