Kalinová, Vlasta

Text hesla

Kalinová, Vlasta, 1. 8. 1934 Praha — slovenská knihovníčka. Od 1959 pracovala v Mestskej knižnici v Bratislave, 1962 – 72 zastávala funkciu ústrednej knižničnej inšpektorky na ministerstve kultúry, neskôr pôsobila v Ústrednej ekonomickej knižnici v Bratislave a v Slovenskej národnej knižnici (pracovisko v Bratislave). V 70. rokoch 20. stor. sa podieľala na obsahovom experimente Okresnej knižnice v Čadci (dnes Kysucká knižnica v Čadci). Pôsobila v Spolku slovenských knihovníkov (1992 – 99 jeho prvá podpredsedníčka), 1993 výkonná riaditeľka medzinárodného holandsko-slovenského projektu Bibliobusy (prvého na Slovensku), v rámci ktorého bolo prostredníctvom pojazdnej knižnice (bibliobusu) zavedené poskytovanie knižnično-informačných služieb v obciach v okrese Svidník. Organizáciou zbierok kníh od talianskych darcov (získaných bolo niekoľko tis. zväzkov kníh vrátane vzácnych publikácií a encyklopédií zo súkromných knižníc) sa podieľala na znovuvytváraní knižnice Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave.

Zverejnené v marci 2017.

Kalinová, Vlasta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalinova-vlasta