Kalinov

Text hesla

Kalinov, Kalyniv — obec v okrese Medzilaborce v Prešovskom kraji pri hraniciach s Poľskom v sev. časti Laboreckej vrchoviny, 453 m n. m.; 273 obyvateľov, 32,2 % slovenskej, 65,6 % rusínskej národnosti (2015). Vrchovinné územie je zalesnené prevažne bukovými lesmi s prímesou brezy.

Obec písomne doložená 1600 ako Kalino, 1623 Kaleno, 1773 Kaleno, Kalenow, 1786, 1808 Kaleno, 1863 – 1913 Kalenó, 1920 Kalenov, 1927 Kalinov.

Založili ju Drugetovci a bola súčasťou panstva Humenné, od 17. stor. patrila Sirmaiovcom. Obyvatelia sa zaoberali prácou v lesoch, uhliarstvom a pastierstvom. Kalinov bol prvou oslobodenou obcou (21. septembra 1944) počas 2. svet. vojny na území Česko-Slovenska, počas frontových bojov zničený, po oslobodení obnovený. V katastri obce ojedinelý archeologický nález kamennej industrie z paleolitu i nález väčšieho množstva rímskych mincí.

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám nanebovzatia Panny Márie (2. pol. 18. stor., rekonštruovaný v 1. pol. 20. stor.), Pamätník prvej oslobodenej obce v 2. svet. vojne na území Česko-Slovenska (1969, F. Gibala). Cintorín z 2. svet. vojny s hrobmi sovietskych vojakov.

Zverejnené v marci 2017.

Kalinov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalinov