Kalinkovo

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kalinkovo — obec v okrese Senec v Bratislavskom kraji na Podunajskej rovine v západnej časti Žitného ostrova na brehu Vodného diela Gabčíkovo, 129 m n. m.; 1 467 obyvateľov, 71,4 % slovenskej, 27,7 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované uloženinami Dunaja (štrky, piesky a íly), má rovinný reliéf, je odlesnené, miestami sa zachovali zvyšky lužného lesa.

Obec je písomne doložená v roku 1288 ako Scemet, 1306 Zemet, 1336 Scemeth, 1343 Zemeth, 1351 Oduarnokzemeth, Zemet Oduarnicale, Nogyzemet, 1429 Zemety, 1773 Szemeth, 1786 Semét, 1808 Szemeth, Semethdorf, 1863 Szemeth, v rokoch 1873 – 1948 Szemet, v roku 1948 Kalinkovo.

Už v 13. stor. je tam doložený kostol (zbúraný 1936). Patrila hradu Bratislava, neskôr panstvám Sv. Jur a Malinovo (Eberhard). Majetok grófov zo Sv. Jura a z Pezinka prešiel v polovici 16. stor. do vlastníctva rodov Méreiovcov a Serédiovcov. V roku 1864 takmer celá obec zhorela pri požiari. V období 1938 – 45 bola súčasťou Maďarska. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Františka Serafínskeho (1927 – 29), božie muky (19. stor.), technická pamiatka – úsek Hornožitnoostrovnej protipovodňovej hrádze (polovica 19. stor., vyhlásená 1995).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 23. februára 2023.

Kalinkovo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalinkovo