Kalinkovo

Text hesla

Kalinkovo — obec v okrese Senec v Bratislavskom kraji na Podunajskej rovine v záp. časti Žitného ostrova na brehu Vodného diela Gabčíkovo, 129 m n. m.; 1 193 obyvateľov, 71,4 % slovenskej, 27,7 % maďarskej národnosti (2011). Rovinné odlesnené územie na uloženinách Dunaja, miestami zachované zvyšky lužného lesa.

Obec písomne doložená 1288 ako Scemet, 1306 Zemet, 1336 Scemeth, 1343 Zemeth, 1351 Oduarnokzemeth, Zemet Oduarnicale, Nogyzemet, 1429 Zemety, 1773 Szemeth, 1786 Semét, 1808 Szemeth, Semethdorf, 1863 Szemeth, 1873 – 1948 Szemet, 1948 Kalinkovo.

Už v 13. stor. je tam doložený kostol (zbúraný 1936). Patrila hradu Bratislava, neskôr panstvám Sv. Jur a Malinovo (Eberhard). Majetok grófov zo Sv. Jura a Pezinka prešiel v pol. 16. stor. do vlastníctva rodov Méreiovcov a Serédiovcov. R. 1864 takmer celá obec zhorela pri požiari. R. 1938 – 45 bola súčasťou Maďarska. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Františka Serafínskeho (1927 – 29), božie muky (19. stor.), technická pamiatka – úsek Hornožitnoostrovnej protipovodňovej hrádze (pol. 19. stor., vyhlásená 1995).

Zverejnené v marci 2017.

Kalinkovo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalinkovo