Kalinin, Gennadij Pavlovič

Text hesla

Kalinin, Gennadij Pavlovič, 23. 11. 1916 Baku – 2. 1. 1975 Moskva — ruský hydrológ. R. 1942 – 61 pôsobil v Ústrednom ústave predpovedí Hlavnej správy hydrometeorologickej služby ZSSR, 1961 – 75 na Geografickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity (1963 – 75 vedúci Katedry hydrológie pevniny) a zároveň (po jeho založení) 1968 – 75 v Ústave vodných problémov Akadémie vied ZSSR; 1954 profesor. Zaoberal sa tvorbou odtoku a krátkodobými hydrologickými predpoveďami odtoku, vytvoril vlastnú školu hydrologických predpovedí. Priekopník využívania matematických modelov tvorby odtoku v hydrologických predpovediach a výpočtovej techniky. Najvýznamnejšie diela: Problémy globálnej hydrológie (Problemy globaľnoj gidrologii, 1972), Od leteckých snímok k prognózam a výpočtom odtoku (Ot aerokosmičeskich snimkov k prognozam i rasčotam stoka, 1974), Výpočet riečneho odtoku na všeobecnej krivke zabezpečenosti (Rasčot rečnogo stoka po obobščonnym krivym obespečennosti, spoluautor, 1975). Člen korešpondent Akadémie vied ZSSR (1970). Výsledky jeho prác našli uplatnenie aj na Slovensku.

Zverejnené v marci 2017.

Kalinin, Gennadij Pavlovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalinin-gennadij-pavlovic