Kalinčák, Daniel

Text hesla

Kalinčák, Daniel, 27. 1. 1947 Vrútky, okr. Martin — slovenský odborník v doprave. R. 1971 – 73 pôsobil vo Výskumno-vývojovom ústave Turčianskych strojární, národný podnik Martin, od 1973 na Strojníckej fakulte Vysokej školy dopravnej (dnes Žilinská univerzita; 1993 – 94 a 2000 – 04 vedúci Katedry koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel, dnes Katedra dopravnej a manipulačnej techniky); 2007 prof. Zaoberá sa dynamickými, náhodne budenými sústavami koľajových vozidiel, problematikou pohonov a prenosov výkonu koľajových vozidiel a traťových strojov a technickými prostriedkami intermodálnych prepráv. Autor asi 160 článkov v domácich a zahraničných vedeckých i odborných časopisoch a 7 učebných textov, spoluautor vysokoškolskej učebnice Dopravný prostriedok. Výpočtové metódy (2005) a monografie Analýza vlastností dopravných prostriedkov (Transport Means Properties Analysis, 2005).

Zverejnené v marci 2017.

Kalinčák, Daniel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalincak-daniel