Kalina, Ivan

Text hesla

Kalina, Ivan, 2. 11. 1939 Žilina – 1. 10. 2014 Košice — slovenský genetik. R. 1964 – 84 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte, 1984 – 2009 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, 1984 – 2006 prednosta Ústavu lekárskej biológie; 1986 DrSc., 1988 profesor. Absolvoval študijné pobyty v Belgicku a Turecku. Vo vedeckovýskumnej práci sa zaoberal štúdiom mutagenézy a diagnostikou genotoxických faktorov životného prostredia. R. 1973 – 2009 súdny znalec v odbore genetika, odvetvie analýzy DNA. Spoluautor monografie Biológia: podklady na prijímacie skúšky (2000, 2004), vysokoškolskej učebnice Medical biology. Compendium (1996), 6 učebných textov, ako aj vyše 130 vedeckých a odborných článkov v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch. Člen Európskej akadémie vied, Európskej spoločnosti pre environmentálnu mutagenézu (European Environmental Mutagen Society), Európskej rádiobiologickej spoločnosti (European Radiobiology Society) a Českej a slovenskej společnosti pro mutagenezi zevním prostředím Československej biologickej společnosti. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kalina, Ivan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalina-ivan