kaliciovité

Text hesla

kaliciovité [lat.], Caliciales — čeľaď z oddelenia vreckaté huby (Ascomycota), trieda Lecanoromycetes, rad lekanorotvaré (Lecanorales). Zvyčajne nelichenizované parazitické alebo saprofytické huby so stopkatými alebo s prisadnutými plodnicami a s kôrovitou, lupeňovitou alebo s kríčkovitou stielkou zanorenou v substráte alebo prítomnou na jeho povrchu; vrecká plodníc sa zvyčajne rozpadávajú na práškovitú hmotu mazédium, pri niektorých druhoch však pretrvávajú. Patria sem rody vyskytujúce sa od mierneho až po tropické podnebné pásmo severnej a južnej pologule, na Slovensku napr. kalícia (Calicium) a stopkovnica (Chaenotheca).

Zverejnené v marci 2017.

Kaliciovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaliciovite