kalichovky

Text hesla

kalichovky [gr. > lat.], Lucernarida alebo Stauromedusae — rad z triedy kalichovce (Staurozoa), podkmeň medúzovníky (Medusozoa), kmeň pŕhlivce (Cnidaria), vývojový stupeň eumetazoa. Morské živočíchy, ktoré žijú trvalo prisadnuto na dlhých stopkách; krátke ramená sa nachádzajú na ôsmich výbežkoch. Sú oddeleného pohlavia, oplodnenie pohlavných buniek prebieha vo vode. V ich životnom cykle nedochádza k striedaniu medúzového a polypového štádia, dospelé štádium sa interpretuje ako prisadnutá medúza, ktorá spôsobom života pripomína polypové štúdium. Patrí sem napr. 5 – 6 cm dlhý druh kalichovka atlantická (Lucernaria quadricornis), ktorý sa vyskytuje na severe Atlantického oceána.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 12. decembra 2017.

Kalichovky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalichovky