Kalčík, Josef

Text hesla

Kalčík, Josef, 16. 2. 1904 Praha – 16. 1. 1980 tamže — český strojársky odborník. Od 1929 pracoval v rôznych firmách ako konštruktér a šéfkonštruktér, 1948 – 54 pôsobil v Ústave kompresorov a chladiacich strojov na Strojníckej fakulte SVŠT (dnes STU) v Bratislave, 1953 – 54 vedúci jeho nástupníckej Katedry tepelnej techniky, 1951 – 53 prodekan fakulty; 1954 – 72 pôsobil na Strojníckej fakulte ČVUT v Prahe, 1963 – 64 prodekan fakulty; 1953 profesor. Zaslúžil sa o vybudovanie Katedry tepelnej techniky Strojníckej fakulty SVŠT. Autor vysokoškolských učebníc, napr. Technická termodynamika (1960, 1963 a 1972), Technická termomechanika (1973, spoluautor).

Zverejnené v marci 2017.

Kalčík, Josef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalcik-josef