kalcifilný

Text hesla

kalcifilný [lat. + gr.], vápnomilný — biol., ekol. označenie organizmu (rastliny alebo živočícha) vyskytujúceho sa na vápenatých pôdach a podkladoch alebo vo vápenatých vodách, napr. plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum) a ulitníky chondrína skalná (Chondrina clienta) a kochlikopa blýskavá (Cochlicopa nitens). Opak: kalcifóbny.

Zverejnené v marci 2017.

Kalcifilný [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalcifilny