Kalchas

Text hesla

Kalchas, genitív Kalchanta, lat. Calchas — v gréckej mytológii veštec, ktorý sprevádzal Achájcov do vojny proti Tróji. Predpovedal jej deväťročné obliehanie a dobytie v desiatom roku vojny (Ilias, 2. spev, verše 326 – 329). Vysvetlil príčinu uviaznutia Agamemnónovho loďstva smerujúceho do Tróje (bezvetrie spôsobené urazenou bohyňou Artemidou, ktorú mal Agamemnón uzmieriť obetovaním Ifigénie v Aulide). V desiatom roku trójskej vojny sa Agamemnón na Kalchantov pokyn vzdal dcéry Apolónovho kňaza Chrysa (gr. Chrysés), otrokyne Chryseidy (gr. Chryséis), čím zmiernil Apolónov hnev; vzápätí však rozhneval Achilla, ktorému odňal milenku Briseidu (gr. Briséis). Kalchantov veštecký konkurent Laokoón vystríhal Trójanov pred dreveným koňom, ktorého dal (podľa niektorých zdrojov) skonštruovať Kalchas, podľa mytologickej tradície však túto myšlienku vnukla Aténa Odyseovi. Kalchas (vo Vergíliovej Aeneide Calchas) predpovedal Aeneovi založenie nového kráľovstva v Itálii. Kalchas zahynul (užialil sa) v maloázijskom meste Kolofón (južne od dnešného mesta İzmir v Turecku), keď nad ním vo vešteckej súťaži zvíťazil v súlade s predpoveďou lepší veštec Mopsos.

Vo výtvarnom umení zobrazený napr. na etruskom bronzovom zrkadle (rytina z 5./4. stor. pred n. l., Vatikánske múzeá) a na rímskej freske z Pompejí Obetovanie Ifigénie (1. stor. n. l., Národné archeologické múzeum, Neapol).

Zverejnené v marci 2017.

Kalchas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kalchas